2012  : Szenenarbeit mit Mike Bernardin

2011   : Actors Masterclass bei Mel Churcher

2010  : Meisner Technik bei Mike Bernardin

2005 : Camera Actor´s Studio am iSFF Berlin

2001  : Diplom am Konservatorium der Stadt Wien